Referat fra VSHL avd. Valdres sitt årsmøte for 2013 den 27.02.2014

på museets studiesenter Fagernes.

 

Henviser til utsendte saksliste

1 Innkalling godkjent

2 Dagsorden godkjent

3 Referent sekretær Anna Kristine Hodne

4 Underskrive protokoll : Alle fremmøtte underskriver

5 Møteleder Ola Helge Fløene

6 Årsmelding opplest av Anna Kristine Hodne. En kommentar til den. Arvid Bjørgo

   lurte på hvordan vi hadde fått 3000 kr fra Nord-Aurdal kommune. Vi sendte en

   søknad på 5000 kr og fikk tilslag på 3000 kr. Årsmelding godkjent.

7 Regnskap lagt fram av Bjarne Framnes. Regnskapet revidert av Nils Rogn.

   Ingen merknader. Godkjent.

 

8 Leder Ola Helge Fløene la fram styrets forslag om oppløsing av det gamle laget.

   Mange hadde ordet. Medlemmer av styret la fram problem med å komme i kontakt

   med Vestoppland Slektshistorielag. Vi har i de siste årene vervet mange nye

   medlemmer til Vestoppland Slektshistoreielag avd Valdres. Men når utbet. På 50 kr

   per medlem i lokallaget kom har vi stått stille på 48 medlemmer. I realiteten har vi

   hatt ca 70 medlemmer ( noen kommer, noen går).

   Selv om VSHL i starten fra 1990 og noen år var flinke til å hjelpe oss i gang, var

   ønske om å stå på egne ben stort fra styret. Etter en del innlegg for og mot oppløsing

   av laget stemte vi. Enstemmig vedtatt å oppløse laget.

   Hvert enkelt medlem skal få informasjon om oppløsingen og sine muligheter.

   Se info etter referat fra årsmøtet.

 

   Nå ble det en god kaffepause med gode rundstykker, lapper og kaker. Praten gikk lett

   rundt bordet.

   Verving av medlemmer til det nye selvstendige Valdres Slektshistorielag ble det

   enighet om skulle skje via e post / brev til tidligere medlemmer av VSHL avd Valdres

 

   Se informasjon etter referat.

9 Godkjenning av vedtekter for Valdres Slektshistorielag. Det ble gjort en endring av

   utsendte forslag til vedtekter. § 3 Kontingent Der skal det stå : Årskontingent vert

   fastsett av årsmøtet. Vedtekter godkjent .

 

 

 Revisorer : Nils Rogn og Tore Hovda

 

11 Forslag til årskontingent 100 kr. Vedtatt

    Alle 18 tilstedeværende underskrev protokollen.

    For styret Anna Kristine Hodne

 

 

Informasjon fra Valdres Slektshistorielag :

 

Hvert enkelt medlem står fritt til å velge om de vil være medlem i det nye Valdres

Slektshistorielag, medlem av både Vestoppland Slektshistorielag og Valdres

Slektshistorielag eller ingen av delene.

Alle er uansett velkommen til våre medlemsmøter andre mandagen i mnd fra

september til mai. De holdes på museets studiesenter Fagernes fra kl 18.00 og til ca

21.30. Neste møte er 10. mars. NB i april blir møtet første mandag i mnd pga påsken.

Den 7. april er rette dagen.Dette er et møtersted forslektsgranskere av alle slag. Her

kan vi spørre om hjelp eller bare slå av en prat.Vi har kaffepause med kake eller

kjeks. Det er ingen krav om å være noen ekspert. Det er en møteplass for å være

sosiale.

 

Hjemmesida til Valdres Slektshistorielag www.valdresslekt.no

E postadresse : info@valdresslekt.no

Dersom dere vil bli medlemer av Valdres Slektshistorielag er kontingenten på 100 kr

per person. Det kan betales til konto  21352022370

. Merk innbetaling med navn og

eventuell e post adresse. Dette vil lette utsendelse av informasjon til dere.

Spørsmål kan stilles til :

Ola Helge Fløene: leiar@valdresslekt.no

Anna Kristine Hodne: skrivar@valdresslekt.no

 

For Valdres Slektshistorielag Anna Kristine Hodne